Forsiden - Prestfoss skole - barneskole i Sigdal kommune

Til elever, foreldre og foresatte i Sigdal kommune

2020-06-02

Fredag kom det ny smitteveileder. Det lages nå 3 nivåer ( rød, gul og grønn) Vi jobber nå ut fra gult nivå.

Informasjon om skoleåpning for grunnskolen i Sigdal

2020-05-29

Fredag 29. mai kommer nye smitteveiledere som skal hjelpe skoler og barnehager med å tilpasse tiltakene til smittesituasjonen i samfunnet.
I praksis betyr det at med dagens smittesituasjon kan en hel klasse være samlet i klasserommet uansett hvor stort klasserommet er.

Skolene gjenåpner for 5.-.7. trinn i uke 20

2020-05-08

Skolene åpner igjen for 5.- 10 trinn i uke 20. Informasjon om åpningen finner du på Udir
Hva som gjelder for Sigdal kan du lese om her, og se gjerne dagens reportasje på Sigdal TV

Åpning av skolene i Sigdal

2020-05-07
Vector back to school round banner with school supplies in flat style.

Fredag vil det komme mer informasjon om organsiering og åpning av skolene i Sigdal

Skolekontoret informerer om skoleskyssen som igangsettes fra og med 27.04

2020-04-24

Brakar igangsetter ordinær skoleskyss i Sigdal fra og med 27.04, og sikrer tilstrekkelig kapasitet, slik at anbefalt smittevern kan ivaretas. 
Skolekontoret ønsker i den forbindelse å informere foresatte og elever om hva som bla er rutinene.
Les informasjonen som skolekontoret har lagt ut her

Skolene gjenåpner 27.04, og skolesjefen ønsker velkommen tilbake.

2020-04-22

Skolesjef Susanne Taalesen har sendt ut brev til foresatte og ønsker elevene på 1.-.4. trinn velkommen tilbake til skolene 27.04.
Innholdet i brevet kan leses her

2020-04-03

Kommunedirektør Jostein Harm og beredsskapssjef Henrik Mørch informerer

Råd om leik, samvær og felles aktiviteter

2020-03-23

Det er en del spørsmål knyttet til regler for hvordan barn og unge kan treffes. Det er viktig å i størst mulig grad unngå fysiske møter, samtidig som vi veit at barn og unge har et behov for å være sosiale med hverandre.

Til elever og foresatte i barneskolene i Sigdal

2020-03-23

Hilsen fra Jorun helsesykepleier.