Vedtekter for SFO - Prestfoss skole - barneskole i Sigdal kommune

Vedtekter for SFO

Kommunestyret vedtok den 9.4.2015 nye vedtekter for SFO som skal gjelde fra 1.8.2015. Vedtektene finner du her.