Skole - hjem - Prestfoss skole - barneskole i Sigdal kommune

Samarbeidsutvalget 2018-2019

Skolens samarbeidsutvalg for 2018-2019 består av:

To representanter fra FAU:  Kjersti Lindbo Berglund, Tonje Tonby

To representanter for elevene (elevrådet): William Johannessen, Sanna Lindbo

To representanter fra lærerne:  Tina Sandstrand Guro Wenner

En representant fra andre ansatte: Gro Sigrid Aasen 

En representant for kommunen – politisk valgt:  Eli Hiåsen  

Rektor:  Anne Hilde Fragått 

Skolemiljøutvalget 2018-2018

Skolens Skolemiljøutvalg består av:

To representanter fra FAU:  Kjersti Lindbo Berglund Tonje Tonby

To representanter for elevene (elevrådet):  William Johannessen Sanna Lindbo

En representant for de ansatte:  Tina Sandstrand

En representant for kommunen – politisk valgt:  Eli Hiåsen 

Rektor:  Anne Hilde Fragått 

Plan for et trygt og godt skolemiljø

Her er skolens plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø. Planen omfatter forebygging, avdekking, handling og internkontroll.

Velkommen som elev ved Prestfoss skole

Dokumentet "Velkommen som elev ved Prestfoss skole" finner du her. Dette heftet inneholder informasjon om skolen.

FAU-representanter 2021-2022

1.trinn    Geir-Roger Bergan 

2.trinn    Anne Line Hiåsen

3.trinn    Anita Torgersen

4.trinn    Knut Mjøseng

5.trinn    Anders Flågan Strand

6.trinn    Marte Grette Tovsrud

7.trinn    Olga Stahl