Til elever, foreldre og foresatte i Sigdal kommune - Prestfoss skole - barneskole i Sigdal kommune

Til elever, foreldre og foresatte i Sigdal kommune

Fredag kom det ny smitteveileder. Det lages nå 3 nivåer ( rød, gul og grønn) Vi jobber nå ut fra gult nivå.

På gult nivå kan hele trinn være samlet, men det er fortsatt hensyn vi må ta til smittevern. Dette gjelder blant annet skoleskyss, der det fortsatt er en meters avstand om en ikke er i familie eller på samme trinn. Vy og Brakar har ikke kapasitet til å sette unn ytterligere tiltak.

Kriseledelsen i Sigdal har besluttet at skolene gjennomfører de siste 14 dagene av skoleåret 2019/2020 etter samme modell som vi har hatt de siste ukene.

Vi takker for godt samarbeid denne våren, og ønsker dere alle fine skoledager og en god ferie!

Siste skoledag er 19.juni. Første skoledag etter ferien er 17.august.

Skolesjefen 2.juni 2020