Informasjon - Prestfoss skole - barneskole i Sigdal kommune

Råd om leik, samvær og felles aktiviteter

2020-03-23

Det er en del spørsmål knyttet til regler for hvordan barn og unge kan treffes. Det er viktig å i størst mulig grad unngå fysiske møter, samtidig som vi veit at barn og unge har et behov for å være sosiale med hverandre.

Til elever og foresatte i barneskolene i Sigdal

2020-03-23

Hilsen fra Jorun helsesykepleier.


Plan for et trygt og godt skolemiljø

Her er skolens plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø. Planen omfatter forebygging, avdekking, handling og internkontroll.

Velkommen som elev ved Prestfoss skole

Dokumentet "Velkommen som elev ved Prestfoss skole" finner du her. Dette heftet inneholder informasjon om skolen.

Ordensreglement for Prestfoss skole

2011-11-02

Skolens ordensreglement finner du her.

Regler for skoleskyss

2013-08-26

Her er skolens reglement for skoleskyssen. Reglementet ble vedtatt av SU, juni 2013

Sosial emneplan

2013-09-25

Her er skolens sosiale emneplan.

Skolenytt nr. 1 2017-18

2017-09-05

I løpet av skoleåret sender rektor ut et skriv som er kalt skolenytt. Her finner du den første utgaven for skoleåret 2017-18.

Plan for høstens aktiviteter

2017-09-05
Bilde akt

Plan for høstens aktiviteter finner du her.