Informasjon - Prestfoss skole - barneskole i Sigdal kommune

Skolenytt nr. 1 2017-18

2017-09-05

I løpet av skoleåret sender rektor ut et skriv som er kalt skolenytt. Her finner du den første utgaven for skoleåret 2017-18.

Plan for høstens aktiviteter

2017-09-05
Bilde akt

Plan for høstens aktiviteter finner du her.

Plan for skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø

2013-04-15

Her er planen for skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø

Planen omfatter forebygging, avdekking, handling og internkontroll.

Ordensreglement for Prestfoss skole

2011-11-02

Skolens ordensreglement finner du her.

Regler for skoleskyss

2013-08-26

Her er skolens reglement for skoleskyssen. Reglementet ble vedtatt av SU, juni 2013

Sosial emneplan

2013-09-25

Her er skolens sosiale emneplan.

Skoledager og skoledagens lengde

2012-03-19

På Prestfoss skole begynner vi skoledagen kl. 8.25 hver dag. Mandag, onsdag, torsdag og fredag slutter vi kl. 14.05. Tirsdag er kort dag med skoleslutt kl. 12.00 for alle elevene.

1. og 2.trinn går på skolen mandag, tirsdag, torsdag og fredag, og 3.-7.trinn går på skolen hver dag.

Høstens aktiviteter - 2016

Plan for skolens aktiviteter, høsten 2016, finner du her

Velkommen til Prestfoss skole 2016-17

Heftet Velkomen til Prestfoss skole deles ut til nye elever / foreldre hvert år. Heftet inneholder også nyttig informasjon for foreldre og ansatte som har vært ved skolen en stund. Heftet kan du lese her.