Informasjon - Prestfoss skole - barneskole i Sigdal kommune

Plan for et trygt og godt skolemiljø

Her er skolens plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø. Planen omfatter forebygging, avdekking, handling og internkontroll.

Velkommen som elev ved Prestfoss skole

Dokumentet "Velkommen som elev ved Prestfoss skole" finner du her. Dette heftet inneholder informasjon om skolen.

Ordensreglement for Prestfoss skole

2011-11-02

Skolens ordensreglement finner du her.

Regler for skoleskyss

2013-08-26

Her er skolens reglement for skoleskyssen. Reglementet ble vedtatt av SU, juni 2013

Sosial emneplan

2013-09-25

Her er skolens sosiale emneplan.

Skolenytt nr. 1 2017-18

2017-09-05

I løpet av skoleåret sender rektor ut et skriv som er kalt skolenytt. Her finner du den første utgaven for skoleåret 2017-18.

Plan for høstens aktiviteter

2017-09-05
Bilde akt

Plan for høstens aktiviteter finner du her.

Skoledager og skoledagens lengde

2012-03-19

På Prestfoss skole begynner vi skoledagen kl. 8.25 hver dag. Mandag, onsdag, torsdag og fredag slutter vi kl. 14.05. Tirsdag er kort dag med skoleslutt kl. 12.00 for alle elevene.

1. og 2.trinn går på skolen mandag, tirsdag, torsdag og fredag, og 3.-7.trinn går på skolen hver dag.

Høstens aktiviteter - 2016

Plan for skolens aktiviteter, høsten 2016, finner du her