Forsiden - Prestfoss skole - barneskole i Sigdal kommune

Høstens foreldremøter

Her er datoene for høstens foreldremøter:                               

Torsdag 16.september   -   1.trinn

Mandag 27.september   -    SFO og 2.trinn                              

Onsdag 29.september    -   5.-7.trinn

Mandag 11.oktober         -   3.-4.trinn

 

Planleggingsdag 17.november

2021-09-24

Onsdag 17.november er det planleggingsdag for skolene og SFO i Sigdal.

SFO er derfor stengt.

Bussjåfører i streik, skolen blir berørt fra mandag 21.september

2020-09-20

Skolebusskjøringen i Sigdal blir berørt av sjåførstreiken i Brakar. Det blir bare linje 107 mellom Hiåsskogen og Prestfoss samt ekstra buss fra Sandsbråten og oppover, som er satt opp pga. veiarbeid, som kjører som vanlig. Det vil ikke gå andre skolebusser i Sigdal inntil streiken blir avblåst. Vi er avhengig av at foresatte kjører og henter, så langt det lar seg gjøre. Flott om de som kan gå eller sykle, gjør det. Det kan bli litt mer trafikk rundt skolene ved levering og henting, så derfor oppfordres det til stor aktsomhet. Drosjene kjører som vanlig. Følg med på utviklingen av streiken på Brakar.no og Viken.no.

Send melding til skolen dersom din elev ikke kommer seg til skolen. Elevene må da jobbe hjemmefra, og de får tilgang på ukeplaner som vanlig. 

Når skal barnehagebarn, skoleelever og voksne holde seg hjemme?

2020-08-25

Dette spørsmålet er det kanskej mange foreldre som lurer på i disse dager.

Til elever, foreldre og foresatte i Sigdal kommune

2020-06-02

Fredag kom det ny smitteveileder. Det lages nå 3 nivåer ( rød, gul og grønn) Vi jobber nå ut fra gult nivå.

Informasjon om skoleåpning for grunnskolen i Sigdal

2020-05-29

Fredag 29. mai kommer nye smitteveiledere som skal hjelpe skoler og barnehager med å tilpasse tiltakene til smittesituasjonen i samfunnet.
I praksis betyr det at med dagens smittesituasjon kan en hel klasse være samlet i klasserommet uansett hvor stort klasserommet er.

Skolene gjenåpner for 5.-.7. trinn i uke 20

2020-05-08

Skolene åpner igjen for 5.- 10 trinn i uke 20. Informasjon om åpningen finner du på Udir
Hva som gjelder for Sigdal kan du lese om her, og se gjerne dagens reportasje på Sigdal TV

Åpning av skolene i Sigdal

2020-05-07
Vector back to school round banner with school supplies in flat style.

Fredag vil det komme mer informasjon om organsiering og åpning av skolene i Sigdal