Referat fra FAU møte - Prestfoss skole - barneskole i Sigdal kommune

Referat fra FAU møte

Referat fra FAU sitt konstituerende møte i august kan du lese her.

Neste møte i FAU er 24.oktober.