www.prestfosskole.no

Når skal barnehagebarn, skoleelever og voksne holde seg hjemme?

Dette spørsmålet er det kanskej mange foreldre som lurer på i disse dager.

Her finner du rådene som gjelder for når barn skal holdes hjemme fra barnehage og skole:

Les informasjon fra Espen Nakstad her.

Barn under 10 år:

Barn over 10 år og voksne:

Tvilstilfeller

Det er ikke lett å skille en forkjølelse fra symptomer på Covid-19. Derfor vil det alltid kunne oppstå tvilstilfeller. Men det generelle rådet er at man skal ha lav terskel for å holdes seg/barnet hjemme - og lav terskel for å ta en koronatest.

2020-08-25 Berit Kathrine Jokerud