www.prestfosskole.no

Skolekontoret informerer om skoleskyssen som igangsettes fra og med 27.04

Brakar igangsetter ordinær skoleskyss i Sigdal fra og med 27.04, og sikrer tilstrekkelig kapasitet, slik at anbefalt smittevern kan ivaretas. 
Skolekontoret ønsker i den forbindelse å informere foresatte og elever om hva som bla er rutinene.
Les informasjonen som skolekontoret har lagt ut her

2020-04-24 Berit Kathrine Jokerud