Alle skolene og barnehagene i Sigdal kommune er midlertidig stengt fra 13. mars. - Prestfoss skole - barneskole i Sigdal kommune

Alle skolene og barnehagene i Sigdal kommune er midlertidig stengt fra 13. mars.

Skolene og barnehagene stenges fra 13.mars og inntil videre.

Elevenes undervisning ivaretas gjennom digital opplæring. Elevene skal benytte læringsplattformer, og får med seg PC/læringsbrett hjem.

Det oppfordres til at familiene så langt som mulig finner løsninger for hjemmesituasjonen, slik at helsepersonell kan fortsette å gå på jobb.

Informasjonsfilm om koronaviruset til barn og unge.

Generelt følger vi de de overordnede anbefalingene fra Folkehelseinstituttet

 

Følg med på kommunens nettside

Intern informasjon for Prestfoss skole og SFO kommer ut via mobilskole.